Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán - 2017

32nd Dáil

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán - 2017
Date Committee Subjects Dáil  Seanad
05/Dec/2017 Joint Plean Forbartha don Ghaeltacht: Údarás na Gaeltachta 32  
21/Nov/2017 Joint Seirbhísí Dátheangacha: An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe 32  
07/Nov/2017 Joint Scéim Ghinearálta Bhille na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2017 32  
10/Oct/2017 Joint Straitéis Óige don Ghaeltacht: Muintearas 32  
26/Sep/2017 Joint Craoltóireacht in Éirinn trí mheán na Gaeilge: Díospóireacht (Atógáil) 32  
11/Jul/2017 Joint Ceanncheathrú Fhoras na Gaeilge: Díospóireacht 32  
    Craoltóireacht in Éirinn trí Mheán na Gaeilge: Díospóireacht 32  
    Gnó an Choiste 32  
27/Jun/2017 Joint Gnó an Choiste 32  
    An Scrúdú Cainte sa tSraith Shóisearach: An Roinn Oideachais agus Scileanna 32  
13/Jun/2017 Joint Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-22: Múinteoirí Meánscoile 32  
30/May/2017 Joint Craoltóireacht in Éirinn trí Mheán na Gaeilge: Díospóireacht 32  
16/May/2017 Joint Plean Infheistíochta agus Scéimeanna Teanga (Atógáil): An tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta 32  
02/May/2017 Joint Plean Infheistíochta agus Scéimeanna Teanga: An tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta 32  
04/Apr/2017 Joint Tráchtaireacht agus Tuarascálacha: An Coimisinéir Teanga 32  
    Riachtanas Gaeilge: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 32  
    Gnó an Chomhcoiste 32  
21/Mar/2017 Joint An Ghaeilge agus Breatimeacht: Díospóireacht 32  
07/Mar/2017 Joint Ceisteanna Óige: Díospóireacht 32  
21/Feb/2017 Joint Gaeilge sa Státseirbhís 32  
07/Feb/2017 Joint Radio Broadcasting: Raidió Rí-Rá 32  
17/Jan/2017 Joint Gnó an Choiste 32  
    Cathracha Dátheangacha: Gaillimh le Gaeilge 32  
    Polasaithe Iontrála Scoile: Cearta Oideachais 32