Craoltóireacht in Éirinn trí Mheán na Gaeilge: Díospóireacht (Continued)

Tuesday, 30 May 2017

Comhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán Debate

First Page Previous Page Page of 12 Next Page Last Page

Chairman: Information on Catherine Connolly Zoom on Catherine Connolly Cuirim fáilte roimh chuile ball. Bhíomar i dtrioblóid maidir le quorum ach tá ceathrar againn anois so is féidir linn tús a chur leis an chruinniú. I dtús báire, cuirim fáilte chroíúil roimh na trí thoscaireacht atá os comhair an choiste - Raidió na Life, Raidió na dTreabh as mo chathair féin, agus Raidió Fáilte ó Bhéal Féirste. Tá a fhios agam go raibh turas fada acu agus tá súil agam nach mbeadh siad ró-dheireanach ag dul abháile ach go mbeidh siad ag dul abhaile beagáinín níos sásta ná mar atá siad anois. I dtús báire tá rud le léamh maidir leis an Acht um Chlúmhilleadh 2009.

Clerk to the Committee: Ba mhaith liom na finnéithe a chur ar a n-aird go bhfuil, de bhua alt 17(2)(l) den Acht um Chlúmhilleadh 2009, finnéithe faoi chosaint ag lán-phribhléid maidir leis an bhfianaise a thugann siad don choiste seo. Má ordaíonn an coiste do na finnéithe ámh éirí as fianaise a thabhairt i leith ní áirithe agus má leanann siad dá tabhairt, níl siad i dteideal tar éis sin ach pribhléid cháilithe i leith na fianaise acu. Ordaítear dóibh nach dtabharfar ach fianaise a bhaineann le hábhar na n-imeachtaí seo agus fiafraítear dóibh cleachtadh parlaiminte a urraimiú nach chóir, más féidir, daoine ná eintiteas a cháineadh ná líomhaintí a dhéanamh ina n-aghaidh, ina ainm, ina hainm nó ina n-ainmneacha ar shlí ar bhféadfaí iad a aithint. Ba mhaith liom iad a chur ar an eolas go ndéanfar na ráiteas tionscnaimh a chuireann siad faoi bhráid an choiste a fhoilsiú ar shuíomh ghréasáin an choiste tar éis an chruinnithe seo. Meabhraítear do chomhaltaí an cleachtadh parlaiminte atá ann le fada nár chóir dóibh tuairimí a thabhairt maidir le duine atá taobh amuigh de na Tithe, nó leis na hoifigigh, ina ainm nó ina hainm ar shlí ina bhféadfaí é nó í a aithint.

Chairman: Information on Catherine Connolly Zoom on Catherine Connolly Gabhaim buíochas le Cléireach an Choiste. I dteanga simplí, ní mór do na finnéithe bheith cúramach lena bhfocal. Tá leithscéal faighte againn ón Teachta Peadar Tóibín, ón tSeanadóir Rónán Mullen agus ón tSeanadóir Brian Ó Domhnaill. De ghnáth bíonn siad anseo ach ní raibh siad in ann freastal ar an chruinniú inniu. Tósóimid leis an toscaireacht ó Bhéal Féirste.

Mr. Fergus Ó hÍr: Gabhaim buíochas leis an Chathaoirleach. Is mise bainisteoir Raidió Fáilte agus tá Eoghan Ó Néill Uasal, atá ina iriseoir sinsearach linn, agus Máire Nic Fhionnachtaigh Uasal, atá ina hoifigeach forbartha agus leas-bhainisteoir, liom. Táimid an-bhuíoch as bheith anseo. Táimid ag iarraidh a mhíniú don choiste caidé mar atá cúrsaí sa Tuaisceart maidir leis na meáin cumarsáide craolta Gaeilge. Is í an chúis atá leis an rud ar fad ná go bhfuilimid ag iarraidh pobal le Gaeilge a thógail sa cheantar. Go ginearálta, táimid ag éirí go maith le cúrsaí sa Tuaisceart agus i mBéal Féirste. Mar chuid de sin, tá na meáin cumarsáide an-tábhachtach. Amharcaimid orainn féin mar chuid den athbheochan sin agus mar chuid den phobal atá ag fás sa cheantar.

  Sa chomhthéacs sin, tá fadhb ann maidir le líon na meán cumarsáide atá ann. Taobh amuigh de na meáin chumarsáide craolta, bhí  agus Lá Nua foilsithe againn ar feadh tamall. Bhí muid féin, Mr. Ó Neill go háirithe, agus daoine eile ag obair air sin le blianta fada. Ansin, tháinig Raidío Fáilte ar an domhan tamall fada ó shin agus fuair muid ceadúnas deich mbliain ó shin. Sa Tuaisceart, is féidir Raidió na Gaeltachta agus TG4 a fháil i bhformhór an réigiúin, ach tá deacrachtaí i gceantair áirithe. Maidir leis na soláthraithe a fhaightear sa Tuaisceart, craolann BBC Raidió Uladh seó amháin i nGaeilge gach lá le linn na seachtaine ar feadh leathuair agus craoltar seó dátheangach ar feadh uair a chloig ar an Satharn agus ar an Domhnach. Tá Raidió Fáilte beagnach taobh amuigh den rud agus is sin an méid. Bíonn clár teilifíse Gaeilge ar an BBC níos lú ná deich n-uair sa bhliain. Ní féidir a rá go bhfuil mórán ann maidir le teilifís a dtagann ón Tuaisceart féin.

  Ar bharr air sin tá Raidió Fáilte, a chraolann 24 uair gach lá sa tseachtain. Tá ceadúnas againn ón údarás craoltóireachta Ofcom. Tá rialacha aige a deir nach bhfuil cead againn craoladh níos faide ná cúig chiliméadar. Táimid teoranta go dtí chathair Bhéal Féirste. Ba mhaith liom a rá nach dlí atá ann ach riail de chuid Ofcom agus is féidir leis é a athrú más mian leis. Ciallaíonn sin go bhfuil Raidió Fáilte le cluinsint ar na haertonntaí i mBéal Féirste, ach níl sé le cluinsint taobh amuigh de. Ar ndóigh, bímid ar an idirlíon so is féidir le daoine éisteacht linn ar líne, ach faighimid gearáin go rialta ó daoine a bhíonn ag obair i mBéal Féirste. Bíonn siad ag tiomáint abhaile ag éisteacht le Raidió Fáilte agus ansin nuair a fhágann siad an cathair, cailleann siad an stáisiúin. Táimid maoinithe ag Foras na Gaeilge faoin scéim raidió pobail, mar atá Raidió na Life. Faighimid airgead ón Irish Language Broadcast Fund, ILBF, an ciste craoltóireacta Gaeilge de chuid Scáileán Thuaisceart Éireann. Táimid fíor-bhuíoch do Fhoras na Gaeilge agus an ILBF as an maoiniú sin.

  Maidir leis an dóigh ina n-oibrímid, tá croífhoireann de thart ar seachtar againn atá fostaithe go lánaimseartha. Tá thart ar cúigear ag obair go páirtaimseartha. Deirim "thart ar" mar oibríonn daoine uaireanta difriúla. Chomh maith leis sin, tá foireann láidir de oibrithe deonacha againn. In aon tréimhse amháin bíonn líon de 40 ag teacht isteach go rialta. Tugaimid traenáil do na daoine sin agus ansin tugaimid foireann daoibh agus tagann siad isteach chun na seónna a dhéanamh. Tá caighdeán an-ard bainte amach ag na craoltóirí agus na craoltóirí deonacha. Tá roinnt duaiseanna bainte againn mar gheall air sin.

  Soláthraímid sceideal leathan. Ní stáisiúin faoi choinne daoine óga ná seandaoine amháin muid. Soláthraímid sceideal iomlán a chlúdaíonn cursaí spóirt, cúrsaí nuachta, cúrsaí reatha, na healaíona, cúrsaí litríochta, ceol agus araile. Téimid trasna. Toisc gur muidne an t-aon stáisiúin a chraolann an t-am ar fad, soláthraímid sceideal leathan. Mar a dúirt mé, tá caighdeán maith ar an rud.

  Déanaimid obair trasphobal agus sa Tuaisceart tá sé sin an-tábhachtach. Táimid ag freastal ar gach duine sa chathair a bhfuil suim aige nó aici sa Ghaeilge. Mar atá fhios ag an choiste, fadhb amháin atá againn ná go raibh an Ghaeilge ceangailte le thaobh amháin den phobal go stairiúil. De réir chuid mhaith duine, ní mar sin atá sé anois. Tá sé ag leathnú amach. Tá muidne ag déanamh obair tábhachtach sa ghné sin. Mar stáisiúin raidió, tá daoine ábalta muid a chluinsint cibé áit sa chathair ina gconaíonn siad. Táimid abálta freastal ar dhaoine ó gach cúlra agus gach aoisghrúpa. Sa chomhthéacs sin, táimid ag obair go leanúnach le baill den phobal Protastúnach nó aontachtach agus leis na pobail eitneacha, go háirithe leis an phobal Pólannaigh, chun iad a mhealladh go dtí an cultúr agus an teanga. Is é sin, go ginearálta, an cineál oibre a dhéanaimid. Tá plean forbartha againn.


Last Updated: 06/09/2017 01:00:18 AM First Page Previous Page Page of 12 Next Page Last Page